Wyniki wyszukiwania dla "circular-dependency"

1 odpowiedź

Jak rozwiązać zależność kołową w Require.js?

Zasadniczo chodzi o to, że moduł „sub” tworzy obiekt, a ten obiekt powinien być częścią biblioteki narzędzi, która jest modułem „głównym”. Jednak obiekt „sub...

1 odpowiedź

Visual Studio 2012 - Znajdź referencje cykliczne skutecznie

Obecnie, jeśli chcę sprawdzić odwołania cykliczne wewnątrz rozwiązania, które wybieram

2 odpowiedź

Unikaj zależności zależnej od obiegu

Opracowuję aplikację do zarządzania podróżami. Projekt jest następujący:Każda osoba w trasie jest oznaczona jako Podróżnik. Każdy podróżny ma paszport. Teraz...

4 odpowiedź

Odniesienia kołowe w moich projektach C #

Mam następującą sytuację:Projekt

4 odpowiedź

rozwiązywanie zależności kołowych za pomocą wtrysku zależności [zamknięte]

Widziałem kilka artykułów na różnych stronach internetowych, które proponują rozwiązywanie kolistych zależności między zespołami .NET za pomocą wstrzykiwania...

4 odpowiedź

Okólnik C ++

Nie mogę rozwiązać tego okrągłego problemu zależności; zawsze otrzymuję ten błąd: „nieprawidłowe użycie niekompletnego typu struct GemsGame” Nie wiem, dlacze...

5 odpowiedzi

Zależność importu kołowego w Pythonie

Powiedzmy, że mam następującą strukturę katalogów:

2 odpowiedź

Lua: Jak uniknąć Circular Require

ProblemJak mogę uniknąć następującego błędu z Lua 5.1 przy próbie wykonania okrągłego żądania?

1 odpowiedź

sqlalchemy.exc.CircularDependencyError: Wykryto zależność cykliczną

Logika biznesowa - jedna kategoria może mieć wiele atrybutów (1: M), podobnie jak kategoria „Pamięć” może mieć atrybuty Szybkość, Rozmiar, Typ itp.w tym samy...

6 odpowiedzi

Zawiera nagłówek Circular C ++