Wyniki wyszukiwania dla "easyhook"

1 odpowiedź

EasyHook, .NET Zdalny interfejs udostępniania między klientem a serwerem?

Jak możnaobie klient IPC i serwer IPC wywołują współużytkowany interfejs zdalny (klasa dziedzicząca MarshalByRefObject) do komunikacji, bez konieczności umie...