Wyniki wyszukiwania dla "dispatchertimer"

1 odpowiedź

jak sprawić, aby zdarzenia DispatcherTimer były gładsze w WPF?

W mojej aplikacji WPF użytkownik naciska przycisk, aby uruchomić płynnie obracający się model 3D, i naciska przycisk, aby zatrzymać obrót.Aby to zrobić, twor...

4 odpowiedź

WPF C # - Odliczanie czasu

1 odpowiedź

Async friendly DispatcherTimer wrapper / podklasa

mam