Utwórz Bitmapę / Drawable ze ścieżki pliku

Próbuję utworzyć bitmapę lub Drawable z istniejącej ścieżki pliku.

String path = intent.getStringExtra("FilePath");
BitmapFactory.Options option = new BitmapFactory.Options();
option.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;

mImg.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(path));
// mImg.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(path, option));
// mImg.setImageDrawable(Drawable.createFromPath(path));
mImg.setVisibility(View.VISIBLE);
mText.setText(path);

AlesetImageBitmap(), setImageDrawable() nie pokazuje obrazu ze ścieżki. Mam wydrukowaną ścieżkęmText i wygląda to tak:/storage/sdcard0/DCIM/100LGDSC/CAM00001.jpg

Co ja robię źle? Czy ktoś może mi pomóc?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion