Wyniki wyszukiwania dla "appfabric"

16 odpowiedzi

Instalacja aplikacji AppFabric nie powiodła się, ponieważ instalator MSI zwrócił kod błędu: 1603

Po ponownym zainstalowaniuAppFabric 1.1, Dlaczego otrzymuję ten błąd„Instalacja AppFabric nie powiodła się, ponieważ instalator MSI zwrócił kod błędu: 1603”....

5 odpowiedzi

Wykryj i usuń osierocone kolejki, tematy lub subskrypcje w magistrali usług Azure

Jeśli nie ma już żadnych wydawców lub subskrybentów czytających lub piszących do kolejki, tematu lub subskrypcji z powodu awarii lub innych nienormalnych zak...

2 odpowiedź

Tworzenie klastra pamięci podręcznej wysokiej dostępności AppFabric

Czy jest coś poza ustawieniem

1 odpowiedź

Problem maszyny wirtualnej klienta AppFabric

mamy serwer klastrów AppFabric i mogę z nim pracować, używając mojego komputera dev jako klienta. Aby symulować różne serwery WWW uzyskujące dostęp do serwer...