Wybierz wiele elementów z listy i zmień kolor tylko wybranego elementu

Chcę zrobić widok, w którym mogę wybrać wiele elementów z listy, a także obok siebie zmieniam kolor wybranego elementu listy i zapisuję ten element w mojej arraylist .. Moja lista jest pokazana poniżej:

Ale kiedy go przewijałem .. Pokazuje mi się jeszcze 1 wybrany element, nawet ja go nie wybieram jak:

Ale chcę, aby zmienił się tylko ten kolor elementu listy, w którym kliknę ...

Używam kodu jako:

<code>   private class ItemsAdapter extends ArrayAdapter<String> {
 List<String> items;
 Context context;
 private LayoutInflater inflater;
 public ItemsAdapter(Context context, List<String> part_array_list) {
   super( context, R.layout.part_list, R.id.label,part_array_list );

   inflater = LayoutInflater.from(context) ;
 }

 @Override
 public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
   TextView textView ; 
  String item = (String) this.getItem( position ); 

   if ( convertView == null ) {
    convertView = inflater.inflate(R.layout.part_list, null);

    // Find the child views.
    textView = (TextView) convertView.findViewById( R.id.label );


    // Optimization: Tag the row with it's child views, so we don't have to 
    // call findViewById() later when we reuse the row.
    convertView.setTag( new ListViewHolder(textView) );


   }
   // Reuse existing row view
   else {
    // Because we use a ViewHolder, we avoid having to call findViewById().
    ListViewHolder viewHolder = (ListViewHolder) convertView.getTag();

    textView = viewHolder.getTextView() ;

   }


   textView.setText( part_array_list.get(position) );   

   return convertView;


   }
   }
    /** Holds child views for one row. */
      private class ListViewHolder {

 private TextView textView ;
 public ListViewHolder() {}
 public ListViewHolder( TextView textView ) {

  this.textView = textView ;
 }

 public TextView getTextView() {
  return textView;
 }
 public void setTextView(TextView textView) {
  this.textView = textView;
 }  
</code>

}

oraz w metodzie OnCreate (),

<code>     final ArrayAdapter<String> part_list_adapter=new ItemsAdapter(AssetSearch.this, part_array_list);
    //PartNumber_List.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE);
  PartNumber_List.setAdapter(part_list_adapter);

  PartNumber_List.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position,
      long id) {
     ListViewHolder viewHolder = (ListViewHolder) v.getTag();
     viewHolder.getTextView().setBackgroundColor(R.color.result_image_border);

    String item=(String) part_list_adapter.getItem((int) id);
    });
</code>

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion