Użycie reaktywatora JSON.parse do zaciemnienia pól

Próbuję nadużyć funkcji odradzania za pomocą JSON.parse.

Zasadniczo chcę, aby niektóre pola były „puste”.

Jeśli to zrobię:

var json_data = JSON.parse(j, function(key, value) {
 if (key == "name") {    
  return value;
 } else {
  return null;  
 }  
});

Cały obiekt json_data kończy się wartością NULL. W rzeczywistości, bez względu na to, co robię, inny, określa wartość obiektu json_object.

Co ciekawe, działa to zgodnie z oczekiwaniami:

var json_data = JSON.parse(j, function(key, value) {
 if (key == "name") {    
  return "name";
 } else {
  return value;  
 }  
});

Właściwość „name” ma teraz wartość „name”.

JSON w pytaniu:

var j = '{"uuid":"62cfb2ec-9e43-11e1-abf2-70cd60fffe0e","count":1,"name":"Marvin","date":"2012-05-13T14:06:45+10:00"}';

Aktualizacja

Właśnie zdałem sobie sprawę, że odwrotność tego, co chcę robić, działa równie dobrze, że mogę anulować pole nazwy:

var json_data = JSON.parse(j, function(key, value) {
 if (key == "name") {    
  return null;
 } else {
  return value;  
 }  
});

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion