Harmonogram Primefaces nie jest wyświetlany w aplikacji

Mam problem z PrimeFaces<p:schedule>.

Nie jest wyświetlany w mojej aplikacji, która używa<ui:include> i<ui:composition> Tagi. Ale jeśli umieścisz Harmonogram na Stronie Samodzielnej bez tej kombinacji znaczników, działa ona zgodnie z oczekiwaniami.

Mójapp.xhtml Strona zawiera układ zdefiniowany przez<p:Layout> Składnik. Definiuję Menu po lewej stronie za pomocą<f:ajax> Znacznik, dzięki czemu panel zawartości zostanie zaktualizowany po każdym kliknięciu w menu.

Jedną z tych stron, która jest dołączana, jesthldyplanning.xhtml - na tej stronie a<p:schedule> powinien być wyświetlany. Do testowania tworzę nową witrynę. Thetest.xhtml. Postanawiam zaimplementować PrimeFaces ShowCase Example do testowania go.

Mam nadzieję, że robię coś złego i nie jest to błąd ani coś takiego.

Tutaj jestapp.xhtml:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui">

  <f:view contentType="text/html">
    <h:head>
      <f:facet name="first">
        <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv="Content-Type"/>
        <meta http-equiv="refresh" content="#{session.maxInactiveInterval};url=/LEAN" />
        <title>Lean - Menü</title> 
      </f:facet>
    </h:head>

    <h:body style="background: white;">

      <p:layout fullPage="true">

        <p:layoutUnit position="west" size="175" header="Menü" collapsible="true" style="background: wheat;">
          <h:form id="frm_menu">
            <f:ajax render=":contentPanel" execute="@this">
              <p:menu model="#{appController.menu}" style="font-size: 12px; width: 96%" />                
            </f:ajax>
          </h:form>
        </p:layoutUnit>

        <p:layoutUnit position="center" style="background: wheat;">
          <h:panelGroup id="contentPanel">
            <ui:include src="#{appController.content}.xhtml" />
          </h:panelGroup>
        </p:layoutUnit>

      </p:layout>

      <p:growl autoUpdate="true" showDetail="true"/>

    </h:body>

  </f:view>
</html>

TheappController.java

package lean.controller.view;


import java.util.Map;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.el.ExpressionFactory;
import javax.el.MethodExpression;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.primefaces.model.DefaultMenuModel;
import org.primefaces.model.MenuModel;
import org.primefaces.component.menuitem.MenuItem; 
import org.primefaces.component.submenu.Submenu; 

@ManagedBean
@RequestScoped
public class AppController {

  private String content = "/app/includes/dashboard";

  private MenuModel menu;
  private Submenu submenu;
  private MenuItem item;

  final private String[] submenu_urlb = { "Urlaubsübersicht", "/app/includes/urlaubsubersicht", 
                      "Urlaubsplanung", "/app/includes/hldyplanning", 
                      "Abteilungsübersicht", "/app/includes/abt_ubersicht", 
                      "Persönliche Übersicht", "/app/includes/per_uberischt",
                      "Urlaubsanträge", "/app/includes/urlaubsantrage"};

  FacesContext fc;
  ExpressionFactory exfactory;
  HttpServletResponse response;
  Map cookieMap;
  MethodExpression me;

  //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="GETTER UND SETTER">

  public MenuModel getMenu(){
    return menu;
  }

  public MethodExpression getMe() {
    return me;
  }

  public void setMe(MethodExpression me) {
    this.me = me;
  }

  public ExpressionFactory getExfactory() {
    return exfactory;
  }

  public void setExfactory(ExpressionFactory exfactory) {
    this.exfactory = exfactory;
  }

  public String getContent() {
    return content;
  }

  public void setContent(String content) {
    this.content = content;
  }

  public FacesContext getFc() {
    return fc;
  }

  public void setFc(FacesContext fc) {
    this.fc = fc;
  }

  public HttpServletResponse getResponse() {
    return response;
  }

  public void setResponse(HttpServletResponse response) {
    this.response = response;
  }

  public Map getCookieMap() {
    return cookieMap;
  }

  public void setCookieMap(Map cookieMap) {
    this.cookieMap = cookieMap;
  }

  //</editor-fold>  /**
   *
   */
  @PostConstruct
  public void init() {

    setFc(FacesContext.getCurrentInstance());
    setResponse((HttpServletResponse) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getResponse());
    setCookieMap(FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequestCookieMap());
    setExfactory(FacesContext.getCurrentInstance().getApplication().getExpressionFactory());


    menu = new DefaultMenuModel();

    //erstes Submenu erzeugen

    submenu = new Submenu();
    submenu.setLabel("Urlaubsplanung");

    for(int i = 0; i <= (submenu_urlb.length-1); i=i+2){
      item = new MenuItem(); 
      item.setValue(submenu_urlb[i]);
      setMe(getExfactory().createMethodExpression( fc.getELContext(), "#{appController.doNav(\""+submenu_urlb[i+1]+"\")}", void.class, new Class[0]));
      item.setActionExpression(me);
      item.setUpdate(":contentPanel");
      submenu.getChildren().add(item);
    }

    menu.addSubmenu(submenu);

    //zweites Submenu erzeugen
    submenu = new Submenu();
    submenu.setLabel("Account");

    item = new MenuItem(); 
    item.setValue("Dashboard");
    setMe(getExfactory().createMethodExpression( fc.getELContext(), "#{appController.doNav(\"/app/includes/dashboard\")}", void.class, new Class[0]));
    item.setActionExpression(me);
    item.setUpdate(":contentPanel");
    submenu.getChildren().add(item);


    item = new MenuItem(); 
    item.setValue("Ausloggen");
    setMe(getExfactory().createMethodExpression( fc.getELContext(), "#{appController.menuitem_logout()}", void.class, new Class[0]));
    item.setActionExpression(me);
    item.setUpdate(":contentPanel");
    submenu.getChildren().add(item);

    menu.addSubmenu(submenu);

  }

  public String menuitem_logout(){

    FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().invalidateSession();
    return "backToStart";

  }

  public void doNav(String nav){

    setContent(nav);

  }
}

Thehldyplanning.xhtml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<ui:composition 
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
  xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
  xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
  xmlns:p="http://primefaces.org/ui">

  <h:form id="frm_urlbubersicht">

    <p:panelGrid style="width: 100%;">
      <f:facet name="header">
        <p:row>
          <p:column colspan="2" style="height:50px;">
            Urlaubsplanung
          </p:column>
        </p:row>
      </f:facet>
      <p:row>
        <p:column style="width: 420px;" colspan="1">
          <p:panel style="font-size: 12px; width: 420px; position: relative; border: 1px solid gray">

            <f:facet name="header">
              Urlaubsantrag Formular
            </f:facet>

          <p:panelGrid id="pnl_userinfo" style="font-size: 12px; width: 400px; border: 1px solid gray">

            <f:facet name="header"> 
              <p:row>
                <p:column colspan="2">Persönliche Informationen</p:column>
              </p:row>
            </f:facet>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <h:outputText value="Name:"/>
              </p:column>
              <p:column>
                <h:outputText value="#{loginController.sessionData.user_name}" />
              </p:column>
            </p:row>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <h:outputText value="Team:" />
              </p:column>
              <p:column>
                <h:outputText value="#{loginController.sessionData.teams_name}" />
              </p:column>
            </p:row>
          </p:panelGrid>
          <br/>
          <p:panelGrid id="pnl_time" style="font-size: 12px; width: 400px; border: 1px solid gray">
            <f:facet name="header"> 
              <p:row>
                <p:column colspan="2">Zeitraum</p:column>
              </p:row>
            </f:facet>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <p:outputLabel for="cld_startdate" value="Startdatum:" />
              </p:column>
              <p:column>
                <p:calendar value="#{hldyPlanningController.startdate}" id="cld_startdate" showOn="button" pattern="dd.MM.yyyy" required="true" requiredMessage=""/>
              </p:column>
            </p:row>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <p:outputLabel for="cld_enddate" value="Enddatum:" />
              </p:column>
              <p:column>
                <p:calendar value="#{hldyPlanningController.enddate}" id="cld_enddate" showOn="button" pattern="dd.MM.yyyy" required="true" requiredMessage=""/>
              </p:column>       
            </p:row>
          </p:panelGrid>
          <br/>
          <p:panelGrid id="pnl_misc" style="font-size: 12px; width: 400px; border: 1px solid gray">
            <f:facet name="header"> 
              <p:row>
                <p:column colspan="2">Weiteres</p:column>
              </p:row>
            </f:facet>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <p:outputLabel for="opt_hType" value="Typ:"/>
              </p:column>
              <p:column>
                <p:selectOneButton value="#{hldyPlanningController.type}" id="opt_hType"> 
                  <f:selectItem itemLabel="Urlaub" itemValue="U" /> 
                  <f:selectItem itemLabel="Absetzen" itemValue="A" /> 
                </p:selectOneButton> 
              </p:column>
            </p:row>
            <p:row>
              <p:column style="width:120px">
                <p:outputLabel for="txta_note" value="Bemerkung:"/>
              </p:column>
              <p:column>
                <p:inputTextarea maxlength="45" rows="2" cols="30" value="#{hldyPlanningController.note}" id="txta_note"/> 
              </p:column>
            </p:row>
          </p:panelGrid>          
          <br/>
          <p:panelGrid id="pnl_actions" style="font-size: 12px; width: 400px; border: 1px solid gray">
            <f:facet name="header"> 
              <p:row>
                <p:column colspan="2">Aktion</p:column>
              </p:row>
            </f:facet>
            <p:row>
              <p:column>
                <h:commandButton id="btn_plan" value="Planen" action="#{hldyPlanningController.sendAFL()}" style="width: 170px; height: 30px"/>
              </p:column>
              <p:column>
                <h:commandButton id="btn_submit" value="Beantragen" action="#{hldyPlanningController.sendAFL()}" style="width: 170px; height: 30px" />
              </p:column>
            </p:row>
          </p:panelGrid>
          </p:panel>          
        </p:column>
        <p:column colspan="1" style="vertical-align: top;">
          <p:panel style="font-size: 12px; border: 1px solid gray;">
            <f:facet name="header">
              Mitarbeiter, die in diesem Zeitraum auch Urlaub geplant haben
            </f:facet>

          </p:panel>

        </p:column>
      </p:row>   
    </p:panelGrid>

    <p:schedule value="#{calendarController.eventModel}" widgetVar="myschedule"> 

    </p:schedule> 

    <p:dialog widgetVar="eventDialog" header="Event Details" showEffect="clip" hideEffect="clip"> 
      <h:panelGrid id="eventDetails" columns="2"> 
        <h:outputLabel for="title" value="Title:" /> 
        <p:inputText id="title" value="#{calendarController.event.title}" required="true"/> 
        <h:outputLabel for="from" value="From:" /> 
        <p:inputMask id="from" value="#{calendarController.event.startDate}" mask="99/99/9999"> 
          <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy" /> 
        </p:inputMask> 
        <h:outputLabel for="to" value="To:" /> 
        <p:inputMask id="to" value="#{calendarController.event.endDate}" mask="99/99/9999"> 
          <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy" /> 
        </p:inputMask> 
        <h:outputLabel for="allDay" value="All Day:" /> 
        <h:selectBooleanCheckbox id="allDay" value="#{calendarController.event.allDay}" /> 
        <p:commandButton type="reset" value="Reset" /> 
        <p:commandButton value="Save" actionListener="#{calendarController.addEvent}" oncomplete="myschedule.update();eventDialog.hide();"/> 
      </h:panelGrid> 
    </p:dialog>

  </h:form>

</ui:composition>

Thetest.xhtml

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui">

  <f:view contentType="text/html">
    <h:head>
      <f:facet name="first">
        <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv="Content-Type"/>
        <title>TEST</title> 
      </f:facet>
    </h:head>
    <h:body>
      <h:form> 

        <p:growl id="messages" showDetail="true" /> 

        <p:schedule value="#{calendarController.eventModel}" widgetVar="myschedule"> 

          <p:ajax event="dateSelect" listener="#{calendarController.onDateSelect}" update="eventDetails" oncomplete="eventDialog.show()" /> 
          <p:ajax event="eventSelect" listener="#{calendarController.onEventSelect}" update="eventDetails" oncomplete="eventDialog.show()" /> 
          <p:ajax event="eventMove" listener="#{calendarController.onEventMove}" update="messages" /> 
          <p:ajax event="eventResize" listener="#{calendarController.onEventResize}" update="messages" /> 

        </p:schedule> 

        <p:dialog widgetVar="eventDialog" header="Event Details" showEffect="clip" hideEffect="clip"> 
          <h:panelGrid id="eventDetails" columns="2"> 
            <h:outputLabel for="title" value="Title:" /> 
            <p:inputText id="title" value="#{calendarController.event.title}" required="true"/> 
            <h:outputLabel for="from" value="From:" /> 
            <p:inputMask id="from" value="#{calendarController.event.startDate}" mask="99/99/9999"> 
              <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy" /> 
            </p:inputMask> 
            <h:outputLabel for="to" value="To:" /> 
            <p:inputMask id="to" value="#{calendarController.event.endDate}" mask="99/99/9999"> 
              <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy" /> 
            </p:inputMask> 
            <h:outputLabel for="allDay" value="All Day:" /> 
            <h:selectBooleanCheckbox id="allDay" value="#{calendarController.event.allDay}" /> 
            <p:commandButton type="reset" value="Reset" /> 
            <p:commandButton value="Save" actionListener="#{calendarController.addEvent}" oncomplete="myschedule.update();eventDialog.hide();"/> 
          </h:panelGrid> 
        </p:dialog> 
      </h:form> 
    </h:body>
  </f:view>
</html>

calendarController.java

package lean.controller.view;

import java.io.Serializable;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import javax.annotation.PostConstruct;

import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.event.ActionEvent;
import lean.dataobjects.HolidayDataObj;

import org.primefaces.event.DateSelectEvent;
import org.primefaces.event.ScheduleEntryMoveEvent;
import org.primefaces.event.ScheduleEntryResizeEvent;
import org.primefaces.event.ScheduleEntrySelectEvent;
import org.primefaces.model.DefaultScheduleEvent;
import org.primefaces.model.DefaultScheduleModel;
import org.primefaces.model.LazyScheduleModel;
import org.primefaces.model.ScheduleEvent;
import org.primefaces.model.ScheduleModel;

@ManagedBean(name = "calendarController")
@SessionScoped
public class CalendarController implements Serializable {

    private ScheduleModel eventModel;
    private List<HolidayDataObj> holidayData;

    private ScheduleModel lazyEventModel;

    private ScheduleEvent event = new DefaultScheduleEvent();

    @PostConstruct
    public void init() {
        eventModel = new DefaultScheduleModel();
        eventModel.addEvent(new DefaultScheduleEvent("Champions League Match", previousDay8Pm(), previousDay11Pm()));
        eventModel.addEvent(new DefaultScheduleEvent("Birthday Party", today1Pm(), today6Pm()));
        eventModel.addEvent(new DefaultScheduleEvent("Breakfast at Tiffanys", nextDay9Am(), nextDay11Am()));
        eventModel.addEvent(new DefaultScheduleEvent("Plant the new garden stuff", theDayAfter3Pm(), fourDaysLater3pm()));

        try {
          holidayData = lean.sql.QueryMySQL.getHolidaysForAll();

        for(int i=0; i<=holidayData.size()-1; i++ ) {
          eventModel.addEvent( new DefaultScheduleEvent(holidayData.get(i).getUser_name(),holidayData.get(i).getHldy_startdate(),holidayData.get(i).getHldy_enddate()));
        }          


        }catch(Exception e){
          FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "HolidayCollector ", e.getMessage()));
        }

        lazyEventModel = new LazyScheduleModel() {

            @Override
            public void loadEvents(Date start, Date end) {
                clear();

                Date random = getRandomDate(start);
                addEvent(new DefaultScheduleEvent("Lazy Event 1", random, random));

                random = getRandomDate(start);
                addEvent(new DefaultScheduleEvent("Lazy Event 2", random, random));
            }    
        };
    }

    public Date getRandomDate(Date base) {
        Calendar date = Calendar.getInstance();
        date.setTime(base);
        date.add(Calendar.DATE, ((int) (Math.random()*30)) + 1);    //set random day of month

        return date.getTime();
    }

    public Date getInitialDate() {
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
        calendar.set(calendar.get(Calendar.YEAR), Calendar.FEBRUARY, calendar.get(Calendar.DATE), 0, 0, 0);

        return calendar.getTime();
    }

    public ScheduleModel getEventModel() {
        return eventModel;
    }

    public ScheduleModel getLazyEventModel() {
        return lazyEventModel;
    }

    private Calendar today() {
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
        calendar.set(calendar.get(Calendar.YEAR), calendar.get(Calendar.MONTH), calendar.get(Calendar.DATE), 0, 0, 0);

        return calendar;
    }

    private Date previousDay8Pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) - 1);
        t.set(Calendar.HOUR, 8);

        return t.getTime();
    }

    private Date previousDay11Pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) - 1);
        t.set(Calendar.HOUR, 11);

        return t.getTime();
    }

    private Date today1Pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.HOUR, 1);

        return t.getTime();
    }

    private Date theDayAfter3Pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) + 2);     
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.HOUR, 3);

        return t.getTime();
    }

    private Date today6Pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.HOUR, 6);

        return t.getTime();
    }

    private Date nextDay9Am() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.AM);
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) + 1);
        t.set(Calendar.HOUR, 9);

        return t.getTime();
    }

    private Date nextDay11Am() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.AM);
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) + 1);
        t.set(Calendar.HOUR, 11);

        return t.getTime();
    }

    private Date fourDaysLater3pm() {
        Calendar t = (Calendar) today().clone();
        t.set(Calendar.AM_PM, Calendar.PM);
        t.set(Calendar.DATE, t.get(Calendar.DATE) + 4);
        t.set(Calendar.HOUR, 3);

        return t.getTime();
    }

    public ScheduleEvent getEvent() {
      System.out.println("Getting event: " + event.getId() + " " + event.getTitle());
        return event;
    }

    public void setEvent(ScheduleEvent event) {
      System.out.println("Setting event");
        this.event = event;
    }

    public void addEvent(ActionEvent actionEvent) {
      System.out.println("Adding event");
        if(event.getId() == null){
            eventModel.addEvent(event);}
        else{
            eventModel.updateEvent(event);
        }
        event = new DefaultScheduleEvent();
        System.out.println("");
    }

    public void onEventSelect(ScheduleEntrySelectEvent selectEvent) {
      System.out.println("Selected event");
        event = selectEvent.getScheduleEvent();
    }

    public void onDateSelect(DateSelectEvent selectEvent) {
      System.out.println("Selected date");
        event = new DefaultScheduleEvent("", selectEvent.getDate(), selectEvent.getDate());
    }

    public void onEventMove(ScheduleEntryMoveEvent event) {
      System.out.println("Moved event");
        FacesMessage message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Event moved", "Day delta:" + event.getDayDelta() + ", Minute delta:" + event.getMinuteDelta());

        addMessage(message);
    }

    public void onEventResize(ScheduleEntryResizeEvent event) {
      System.out.println("Resized event");
        FacesMessage message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_INFO, "Event resized", "Day delta:" + event.getDayDelta() + ", Minute delta:" + event.getMinuteDelta());

        addMessage(message);
    }

    private void addMessage(FacesMessage message) {
        FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message);
    }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion