Korzystanie z minimaksowania w poszukiwaniu gier karcianych z niedoskonałymi informacjami

Chcę użyć wyszukiwania minimax (z przycinaniem alfa-beta) lub raczej wyszukiwania negamax, aby program komputerowy zagrał w grę karcianą.

Gra karciana składa się z 4 graczy. Aby móc korzystać z minimax itp., Upraszczam grę do „ja” przeciwko „innym”. Po każdym „ruchu” możesz obiektywnie odczytać ocenę bieżącego stanu z samej gry. Kiedy wszyscy czterej gracze umieścili kartę, najwyższa wygrywa wszystkie - a wartości kart się liczą.

Ponieważ nie wiesz, jak dokładnie rozkłada się karty między pozostałymi 3 graczami, pomyślałem, że musisz symulować wszystkie możliwe dystrybucje („światy”) kartami, które nie są twoje. Masz 12 kart, pozostałych 3 graczy ma łącznie 36 kart.

Więc moim podejściem jest ten algorytm, gdzieplayer to liczba od 1 do 3 symbolizująca trzech graczy komputerowych, których program może potrzebować, aby znaleźć ruchy. I-player oznacza przeciwników, a mianowicie wszystkich pozostałych trzech graczy razem.

private Card computerPickCard(GameState state, ArrayList<Card> cards) {
  int bestScore = Integer.MIN_VALUE;
  Card bestMove = null;
  int nCards = cards.size();
  for (int i = 0; i < nCards; i++) {
    if (state.moveIsLegal(cards.get(i))) { // if you are allowed to place this card
      int score;
      GameState futureState = state.testMove(cards.get(i)); // a move is the placing of a card (which returns a new game state)
      score = negamaxSearch(-state.getPlayersTurn(), futureState, 1, Integer.MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE);
      if (score > bestScore) {
        bestScore = score;
        bestMove = cards.get(i);
      }
    }
  }
  // now bestMove is the card to place
}

private int negamaxSearch(int player, GameState state, int depthLeft, int alpha, int beta) {
  ArrayList<Card> cards;
  if (player >= 1 && player <= 3) {
    cards = state.getCards(player);
  }
  else {
    if (player == -1) {
      cards = state.getCards(0);
      cards.addAll(state.getCards(2));
      cards.addAll(state.getCards(3));
    }
    else if (player == -2) {
      cards = state.getCards(0);
      cards.addAll(state.getCards(1));
      cards.addAll(state.getCards(3));
    }
    else {
      cards = state.getCards(0);
      cards.addAll(state.getCards(1));
      cards.addAll(state.getCards(2));
    }
  }
  if (depthLeft <= 0 || state.isEnd()) { // end of recursion as the game is finished or max depth is reached
    if (player >= 1 && player <= 3) {
      return state.getCurrentPoints(player); // player's points as a positive value (for self)
    }
    else {
      return -state.getCurrentPoints(-player); // player's points as a negative value (for others)
    }
  }
  else {
    int score;
    int nCards = cards.size();
    if (player > 0) { // make one move (it's player's turn)
      for (int i = 0; i < nCards; i++) {
        GameState futureState = state.testMove(cards.get(i));
        if (futureState != null) { // wenn Zug gültig ist
          score = negamaxSuche(-player, futureState, depthLeft-1, -beta, -alpha);
          if (score >= beta) {
            return score;
          }
          if (score > alpha) {
            alpha = score; // alpha acts like max
          }
        }
      }
      return alpha;
    }
    else { // make three moves (it's the others' turn)
      for (int i = 0; i < nCards; i++) {
        GameState futureState = state.testMove(cards.get(i));
        if (futureState != null) { // if move is valid
          for (int k = 0; k < nCards; k++) {
            if (k != i) {
              GameState futureStateLevel2 = futureState.testMove(cards.get(k));
              if (futureStateLevel2 != null) { // if move is valid
                for (int m = 0; m < nCards; m++) {
                  if (m != i && m != k) {
                    GameState futureStateLevel3 = futureStateLevel2.testMove(cards.get(m));
                    if (futureStateLevel3 != null) { // if move is valid
                      score = negamaxSuche(-player, futureStateLevel3, depthLeft-1, -beta, -alpha);
                      if (score >= beta) {
                        return score;
                      }
                      if (score > alpha) {
                        alpha = score; // alpha acts like max
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
      return alpha;
    }
  }
}

Wydaje się, że działa dobrze, ale dla głębokości 1 (depthLeft=1) program musi już obliczyć średnio 50 000 ruchów (umieszczonych kart). To oczywiście za dużo!

Moje pytania to:

Czy implementacja jest w ogóle poprawna? Czy możesz symulować taką grę? Szczególnie w odniesieniu do niedoskonałych informacji?Jak można poprawić algorytm pod względem szybkości i obciążenia pracą?Czy mogę na przykład zmniejszyć zestaw możliwych ruchów do losowego zestawu 50%, aby poprawić szybkość, zachowując dobre wyniki?znalazłemAlgorytm UCT być dobrym rozwiązaniem (być może). Czy znasz ten algorytm? Czy możesz pomóc mi go wdrożyć?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion