Działa HttpWebRequest. WebClient.UploadFile nie

Myślałem, że wymyśliłem sposób na uproszczenie mojego koduprzy użyciu WebClient.UploadFile zamiast HttpWebRequest, ale w końcu dostaję plik na końcu serwera, który jest kilkadziesiąt bajtów za krótki i uszkodzony. Masz jakiś pomysł, gdzie leży błąd?

Dzięki

Korzystanie z HttpWebRequest (działa poprawnie):

    HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)HttpWebRequest
                 .Create("http://" +
                 ConnectionManager.FileServerAddress + ":" +
                 ConnectionManager.FileServerPort +
                 "/binary/up/" + category + "/" + 
                 Path.GetFileName(filename) + "/" + safehash);

    req.Method = "POST";
    req.ContentType = "binary/octet-stream";
    req.AllowWriteStreamBuffering = false;
    req.ContentLength = bytes.Length;
    Stream reqStream = req.GetRequestStream();

    int offset = 0;
    while (offset < ____)
    {
      reqStream.Write(bytes, offset, _________);
       _______
       _______
       _______

    }
    reqStream.Close();

    try
    {
      HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse) req.GetResponse();
    }
    catch (Exception e)
    {
      _____________
    }
    return safehash;

Korzystanie z WebClient (uszkodzony plik na końcu serwera):

   var client = new WebClient();
   client.Encoding = Encoding.UTF8;
   client.Headers.Add(HttpRequestHeader.ContentType, "binary/octet-stream");

   client.UploadFile(new Uri("http://" +
       ConnectionManager.FileServerAddress + ":" +
       ConnectionManager.FileServerPort +
       "/binary/up/" + category + "/" +
       Path.GetFileName(filename) + "/" + safehash), filename);

   return safehash;

Strona serwera to usługa WCF:

 [OperationContract]
  [WebInvoke(Method = "POST", UriTemplate = "up/file/{fileName}/{hash}")]

  void FileUpload(string fileName, string hash, Stream fileStream);

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion