Jak uzyskać dostęp do kontrolera widoku super?

Mam problem i postaram się wyjaśnić ten problem:

Mam jedną głównąUIViewController (Cały ekran)Mam jedno drugieUIViewController (setbounds)

Dodałem mój wtórny widok do mojegomainView używając tego:

<code>[mainController.view addSubview:secondaryController.view];   
</code>

Stworzyłem trzeci kontroler:modalController, Dodałem go do mojego drugiego kontrolera w ten sposób:

<code>[secondaryController presentModalViewController:modalController animated:YES];
</code>

Tworzę rachunek oparty na pewnych wydarzeniach w moimmodelController.

Jestem w stanie wysyłać wiadomości z mojegomodalController do mojegosecondaryController za pomocą:

<code>[[self parentViewController]  performSelector : @selector(myMethodInSecondaryController:) withObject : myObject afterDelay : .5];
</code>

UWAGA: „ja” odpowiadamodalController

Muszę przekazać „myObject” do mojegomainController, ale nie mogę odnieść się do mojegomainController zsecondaryController. Próbowałem tego:

<code>[[self parentViewController] performSelector : @selector(myMethodInMainController:) withObject:myObject afterDelay : .5];
</code>

UWAGA: „ja” odpowiadasecondaryController

ale to nie działa, mam dostęp do widoku mojego głównego kontrolera za pomocą:self.view.superview

UWAGA: „ja” jest moimsecondaryController

ale nie do kontrolera.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion