Autoryzacja Tastypie APIKey

Jak działa uwierzytelnianie Tastypie APIKey? Wiem, że jest sygnał, jak wspomniano w dokumentacji:

from django.contrib.auth.models import User    
from django.db import models  
from tastypie.models import create_api_key 

models.signals.post_save.connect(create_api_key, sender=User)

Jednak kiedy to się nazywa? Jeśli chcę dać użytkownikowi ich APIkey, wiem, że mogę go znaleźć w dbacie APIKey, do którego ta funkcja create_api_key dodaje klucz, ale gdzie i kiedy wywołam tę funkcję models.signals.post_save?

Czy to tylko kolejny model django? Myślę, że to jest?

Czy jest to wywoływane za każdym razem, gdy konto użytkownika jest zapisywane?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion