Django Tastypie zgłasza „przekroczoną maksymalną głębokość rekurencji”, gdy pełna = prawda przy odwrotnej relacji.

Przekroczono maksymalną głębokość rekurencji, jeśli uruchomię poniższy kod:

from tastypie import fields, utils
from tastypie.resources import ModelResource
from core.models import Project, Client


class ClientResource(ModelResource):
  projects = fields.ToManyField(
    'api.resources.ProjectResource', 'project_set', full=True
  )
  class Meta:
    queryset = Client.objects.all()
    resource_name = 'client'


class ProjectResource(ModelResource):
  client = fields.ForeignKey(ClientResource, 'client', full=True)
  class Meta:
    queryset = Project.objects.all()
    resource_name = 'project'

# curl http://localhost:8000/api/client/?format=json
# or
# curl http://localhost:8000/api/project/?format=json

Jeśli zestaw full = Fałsz na jednej z relacji, to działa. Rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale potrzebuję obu relacji, aby przynieść dane, a nie tylko „resource_uri”. Czy istnieje sposób, aby to zrobić? Udało mi się rozwiązać problem tworzenia metody serializacji na moim modelu projektu, ale nie jest to eleganckie. Dzięki.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion