Django Tastypie, ManyToMany Saving Error

mam problem, kiedy zapisuję przedmiot, przez tastypie api. (Metoda POST)

Oto mój kod api.py.

from tastypie.resources import ModelResource, ALL, ALL_WITH_RELATIONS
from tastypie.authorization import DjangoAuthorization
from tastypie.authentication import BasicAuthentication
from tastypie import fields
from apps.clients.models import Client
from django.contrib.auth.models import User

class ClientAPI(ModelResource):
  users = fields.ToManyField('apps.clients.api.ClientUserAPI', 'users',related_name='entry',full=True)


  class Meta:
    queryset = Client.objects.all()
    resource_name="clients"
    authentication = BasicAuthentication()
    authorization = DjangoAuthorization()
    filtering={
      "users":ALL
    }

  def hydrate_m2m(self,bundle):
    if bundle.data.get("users"):
      for user_id in bundle.data["users"]:
        new_user = User.objects.get(id=user_id)
        bundle.obj.users.add(new_user)


class ClientUserAPI(ModelResource):
  class Meta:
    queryset = User.objects.all()
    resource_name = 'users'
    fields = ['username', 'first_name', 'last_name', 'last_login']
    authentication = BasicAuthentication()
    authorization = DjangoAuthorization()

kiedy im dane POST, zapisywanie się powiedzie, ale daje mi błąd.

{"error_message": "'NoneType' object has no attribute 'obj'", "traceback": "Traceback (most recent call last):\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 192, in wrapper\n response = callback(request, *args, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 397, in dispatch_list\n return self.dispatch('list', request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 427, in dispatch\n response = method(request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1165, in post_list\n updated_bundle = self.obj_create(bundle, request=request, **self.remove_api_resource_names(kwargs))\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1784, in obj_create\n self.save_m2m(m2m_bundle)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1942, in save_m2m\n related_mngr = getattr(bundle.obj, field_object.attribute)\n\nAttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'obj'\n"}

kiedy dodam linię „pakiet zwrotny” do hydrate_m2m, zapisywanie m2m nie powiedzie się (puste), nadal daje mi taki błąd.

{"error_message": "'str' object has no attribute 'obj'", "traceback": "Traceback (most recent call last):\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 192, in wrapper\n response = callback(request, *args, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 397, in dispatch_list\n return self.dispatch('list', request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 427, in dispatch\n response = method(request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1165, in post_list\n updated_bundle = self.obj_create(bundle, request=request, **self.remove_api_resource_names(kwargs))\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1784, in obj_create\n self.save_m2m(m2m_bundle)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1951, in save_m2m\n related_bundle.obj.save()\n\nAttributeError: 'str' object has no attribute 'obj'\n"}

kiedy usuwam hydrate_m2m z kodu, zwracany błąd to:

{"error_message": "The URL provided '1' was not a link to a valid resource.", "traceback": "Traceback (most recent call last):\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 192, in wrapper\n response = callback(request, *args, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 397, in dispatch_list\n return self.dispatch('list', request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 427, in dispatch\n response = method(request, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1165, in post_list\n updated_bundle = self.obj_create(bundle, request=request, **self.remove_api_resource_names(kwargs))\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 1783, in obj_create\n m2m_bundle = self.hydrate_m2m(bundle)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 743, in hydrate_m2m\n bundle.data[field_name] = field_object.hydrate_m2m(bundle)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/fields.py\", line 742, in hydrate_m2m\n m2m_hydrated.append(self.build_related_resource(value, **kwargs))\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/fields.py\", line 588, in build_related_resource\n return self.resource_from_uri(self.fk_resource, value, **kwargs)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/fields.py\", line 522, in resource_from_uri\n obj = fk_resource.get_via_uri(uri, request=request)\n\n File \"/Library/Python/2.7/site-packages/tastypie/resources.py\", line 636, in get_via_uri\n raise NotFound(\"The URL provided '%s' was not a link to a valid resource.\" % uri)\n\nNotFound: The URL provided '1' was not a link to a valid resource.\n"}

Myślę, że podany adres URL „1” to identyfikator użytkownika.

Powiedz mi, Proszę. Co robię źle?

btw, nie znam angielskiego zbyt dobrze, przepraszam za to.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion