Jak zatrzymać połączenie HttpURLConnection na Androidzie

Używam AsyncTask do łączenia URLPath jak poniżej kodu.

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.left_list);

  Button btn = (Button)findViewById(resid);
  btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
      //how to stop connect
    }
  });
  new Connecting().execute();
}


class Connecting extends AsyncTask<String, String, String> {
  @Override
  protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
    //do something
  }

    @Override
    protected String doInBackground(String... aurl) {
      try {
        URL url = new URL(URLPath);
        connection = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        connection.setConnectTimeout(30000);
        connection.setReadTimeout(30000);
        connection.setDoInput(true);
        connection.setUseCaches(false);
        connection.connect();
        is = connection.getInputStream();

      }
      catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String unused) {
      super.onPostExecute(unused);
    //access InputStream is
    }
}

połączenie może spędzać dużo czasu na połączeniu.
Podczas łączenia chcę ustawić przycisk Bbutton wciśnięty, aby zatrzymać połączenie.
Jak mogę ustawić metodę setOnClickListener?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion