Wykryj plik beat i play (wav) w sposób zsynchronizowany

Próbuję swoich sił w Audio Processing w Pythonieto Algorytm wykrywania uderzeń. Zaimplementowałem pierwszą (wersję niezoptymalizowaną) z wyżej wymienionego artykułu. Podczas gdy drukuje pewne wyniki, nie mam sposobu, aby wykryć, czy działa z pewną dokładnością, czy nie, ponieważ nie wiem, jak z nim odtwarzać dźwięk.

Obecnie używamPopen aby asynchronicznie uruchomić mój odtwarzacz multimedialny z piosenką przed przejściem do pętli obliczeniowej, ale nie jestem pewien, czy ta strategia działa i daje synchroniczne wyniki.

#!/usr/bin/python

import scipy.io.wavfile, numpy, sys, subprocess

# Some abstractions for computation
def sumsquared(arr):
  sum = 0
  for i in arr:
      sum = sum + (i[0] * i[0]) + (i[1] * i[1])

  return sum

if sys.argv.__len__() < 2:
  print 'USAGE: wavdsp <wavfile>'
  sys.exit(1)

numpy.set_printoptions(threshold='nan')
rate, data = scipy.io.wavfile.read(sys.argv[1])


# Beat detection algorithm begin 
# the algorithm has been implemented as per GameDev Article
# Initialisation
data_len = data.__len__()
idx = 0
hist_last = 44032
instant_energy = 0
local_energy = 0
le_multi = 0.023219955 # Local energy multiplier ~ 1024/44100


# Play the song
p = subprocess.Popen(['audacious', sys.argv[1]])

while idx < data_len - 48000:
  dat = data[idx:idx+1024]
  history = data[idx:hist_last]
  instant_energy = sumsquared(dat)
  local_energy = le_multi * sumsquared(history)
  print instant_energy, local_energy
  if instant_energy > (local_energy * 1.3):
      print 'Beat'

  idx = idx + 1024
  hist_last = hist_last + 1024 # Right shift history buffer

 p.terminate()

Jakie modyfikacje / dodatki mogę wprowadzić do skryptu, aby uzyskać wyjście audio i wyjście algorytmu (konsoli) w sposób zsynchronizowany czasowo? tj. gdy wyjście konsoli daje wynik dla konkretnej ramki, ta ramka musi być odtwarzana na głośnikach.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion