Python beautifulsoup iteruj po tabeli

Próbuję zeskrobać dane tabeli do pliku CSV. Niestety trafiłem na blokadę drogi, a poniższy kod po prostu powtarza TD z pierwszego TR dla wszystkich kolejnych TR.

<code>import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup

f = open('out.txt','w')

url = "http://www.international.gc.ca/about-a_propos/atip-aiprp/reports-rapports/2012/02-atip_aiprp.aspx"
page = urllib.request.urlopen(url)

soup = BeautifulSoup(page)

soup.unicode

table1 = soup.find("table", border=1)
table2 = soup.find('tbody')
table3 = soup.find_all('tr')

for td in table3:
    rn = soup.find_all("td")[0].get_text()
    sr = soup.find_all("td")[1].get_text()
    d = soup.find_all("td")[2].get_text()
    n = soup.find_all("td")[3].get_text()

    print(rn + "," + sr + "," + d + ",", file=f)
</code>

To mój pierwszy w historii skrypt Pythona, więc wszelka pomoc zostanie doceniona! Przejrzałem inne odpowiedzi na pytania, ale nie mogę zrozumieć, co tu robię źle.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion