PHP: podłącz urządzenie USB

Piszę skrypt PHP dla GUI serwera Cent OS. Do celów testowych skonfigurowałem Apache jako localhost. Cent OS nie automatyzuje podłączonego urządzenia USB. W PHP muszę sprawdzić, czy urządzenie USB jest podłączone, a następnie zamontować je i wyświetlić zawartość pliku dla użytkownika. Jest to dość proste w bashu, jednak nie mogę go uruchomić w PHP. Grałem z obuexec() ishell_exec() funkcje bezskutecznie. Próbowałem poleceń zarówno ręcznie, tj .:

shell_exec("sudo mount /dev/sdb1 /mnt");

i za pomocą skryptu bash:

exec("./mountlist.sh");

Czy w PHP jest funkcja, którą mogę wywołać, która zrobi to samo, czy też czegoś brakuje wexec ishell_exec Funkcje. Obie funkcje działają poprawnie w powłoce. Ponieważ mount jest poleceniem root, które zawarłemsudo w skrypcie bash.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion