Listactivity Z wieloma przyciskami i wieloma filmami

Mam aplikację listactivity, składającą się z 5 wierszy, każdy wiersz zawiera jeden TEKST i 5 PRZYCISKÓW, zarówno tekst, jak i przyciski są klikalne, tekst otworzy działanie MyDay, co jest tekstem, a po kliknięciu dowolnego przycisku musi otworzyć ekran videoview, jego działanie jest prawidłowe jak na obrazku poniżej:

Ale moim problemem jest:

Mogę przypisać pięć różnych filmów, które można otworzyć za pomocą 5 przycisków w każdym wierszu.

co im próbuję mieć różne wideo dla każdego przycisku, tak:

25 przycisków otwiera 25 różnych filmów .

co mam na myśli:

przycisk(jeden) wpierwszy wiersz się otworzywideo_1

przycisk(dwa) wpierwszy wiersz się otworzywideo_2

przycisk(trzy) wpierwszy wiersz się otworzywideo_3

przycisk(cztery) wpierwszy wiersz się otworzywideo_4

przycisk(pięć) wpierwszy wiersz się otworzywideo_5

przycisk(jeden) wdruga wiersz się otworzywideo_6

przycisk(dwa) wdruga wiersz się otworzywideo_7

i tak dalej, aż do ostatniego przycisku w piątym rzędzie

nie mogę tego osiągnąć.

Wszelkie porady będą mile widziane

DZIĘKI

MÓJ KOD:

Klasa ListButtons:

 public class ListButtons extends ListActivity {
String classes[] = {"First", "Second", "Third","Fourth", "Fifth" }; 

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setListAdapter(new MyArrayAdapter(this, classes)); }}

Klasa MyArrayAdapter:

 public class MyArrayAdapter extends ArrayAdapter<String> {

private final String[] mClasses;
private Context mContext;
private Typeface tf;
private LayoutInflater mInflater;
private String[] mData = { "button1", "button2", "button3", "button4",
    "button5" };
private int[] ids = { R.id.button1, R.id.button2, R.id.button3,
    R.id.button4, R.id.button5 };
int[][] rowDrawables = { 
    {R.drawable.row_1, R.drawable.row_2, R.drawable.row_3, 
       R.drawable.row_4, R.drawable.row_5},
    {R.drawable.row_6, R.drawable.row_7, R.drawable.row_8, 
       R.drawable.row_9, R.drawable.row_10},
    {R.drawable.row_11, R.drawable.row_12, R.drawable.row_13, 
       R.drawable.row_14, R.drawable.row_15},
    {R.drawable.row_16, R.drawable.row_17, R.drawable.row_18, 
       R.drawable.row_19, R.drawable.row_20},
    {R.drawable.row_21, R.drawable.row_22, R.drawable.row_23, 
       R.drawable.row_24, R.drawable.row_25}};

public MyArrayAdapter(Context context, String[] classes) {
  super(context, 0, classes);
  mClasses = classes;
  mContext = context;
  tf = Typeface.createFromAsset(context.getAssets(), "BFantezy.ttf");
  mInflater = LayoutInflater.from(context);
               }

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  ViewHolder holder;
  if (convertView == null) {
    convertView = mInflater.inflate(R.layout.row, null, true);
    holder = new ViewHolder();
    holder.textView = (TextView) convertView
        .findViewById(R.id.row_label);
    holder.textView.setTypeface(tf);
    holder.bt1 = (Button) convertView.findViewById(R.id.button1);
    holder.bt2 = (Button) convertView.findViewById(R.id.button2);
    holder.bt3 = (Button) convertView.findViewById(R.id.button3);
    holder.bt4 = (Button) convertView.findViewById(R.id.button4);
    holder.bt5 = (Button) convertView.findViewById(R.id.button5);
  } else {
    holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
  }
  String s = mClasses[position];
  holder.textView.setText(s);

  int[] rowDr = rowDrawables[position];
  holder.bt1.setBackgroundResource(rowDr[0]);
  holder.bt2.setBackgroundResource(rowDr[1]);
  holder.bt3.setBackgroundResource(rowDr[2]);
  holder.bt4.setBackgroundResource(rowDr[3]);
  holder.bt5.setBackgroundResource(rowDr[4]);

  holder.textView.setTag(Integer.valueOf(position));
  holder.textView.setOnClickListener(new OnClickListener() {

    public void onClick(View v) {
      Integer pos = (Integer) v.getTag();
      Intent ourIntent = new Intent(mContext, MyDay.class);
      ourIntent.putExtra("cheese", mClasses[pos]);
      mContext.startActivity(ourIntent);
            }
            });
  holder.bt1.setOnClickListener(mListener);
  holder.bt2.setOnClickListener(mListener);
  holder.bt3.setOnClickListener(mListener);
  holder.bt4.setOnClickListener(mListener);
  holder.bt5.setOnClickListener(mListener);
  return convertView;
          }

static class ViewHolder {
  TextView textView;
  Button bt1, bt2, bt3, bt4, bt5;

           }

private OnClickListener mListener = new OnClickListener() {

  public void onClick(View v) {
    String night = null;
    for (int i = 0; i < ids.length; i++) {
      if (v.getId() == ids[i]) {
        night = mData[i];
        break;
      }
    }
    Intent i = new Intent(mContext, My_videos.class);
    i.putExtra("video", night);
    mContext.startActivity(i);
                  }
                  };

                }

Klasa My_videos:

 public class My_videos extends Activity { 
private VideoView vid; 
String night; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
  super.onCreate(savedInstanceState);  
  setContentView(R.layout.video); 

  Bundle bdl = getIntent().getExtras(); 
  night = bdl.getString("video");  
  vid = (VideoView) findViewById(R.id.videoView1); 

  if (night.equalsIgnoreCase("button1")) {  
  vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()
        + "/" + R.raw.video_1));
    vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this)); 
    vid.requestFocus();  
    vid.start(); } 

     else if (night.equalsIgnoreCase("button2")) {  
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
        + "/" + R.raw.video_2)); 
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
       vid.requestFocus(); 
       vid.start(); } 

     else if (night.equalsIgnoreCase("button3")) { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
        + "/" + R.raw.video_3)); 
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
       vid.requestFocus();
       vid.start();     } 
     else if (night.equalsIgnoreCase("button4")) { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_4)); 
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this)); 
       vid.requestFocus();   
       vid.start(); }     
     else if (night.equalsIgnoreCase("button5")) {  
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_5)); 
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));  
       vid.requestFocus();   
       vid.start(); } 

            }}    

AKTUALIZACJA:

Próbuję zmodyfikować kod My_videos klasy poniżej, ale kończy siępokazuje ten sam film dla każdego przycisku który jest (wideo_5).

 public class My_videos extends Activity { 
private VideoView vid; 
String night;
private int position; 
/** Called when the activity is first created. */ 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
  super.onCreate(savedInstanceState);  
  setContentView(R.layout.video); 

  Bundle bdl = getIntent().getExtras(); 
  night = bdl.getString("video");  
  vid = (VideoView) findViewById(R.id.videoView1); 


 if(position == 0){ 
    night.equalsIgnoreCase("button1"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_1));
    vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
    vid.requestFocus();
    vid.start(); }   
     if(position == 0){ 
    night.equalsIgnoreCase("button2"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_2));
    vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
    vid.requestFocus();
    vid.start(); } }      
     if(position == 0){ 
    night.equalsIgnoreCase("button3"); { 
    vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
            + "/" + R.raw.video_3));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }        
   if(position == 0){ 
   night.equalsIgnoreCase("button4"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_4));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }          
   if(position == 0){ 
    night.equalsIgnoreCase("button5"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_5));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }}

else if(position == 1){ 
    night.equalsIgnoreCase("button1"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_6));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }  
  if(position == 1){ 
     night.equalsIgnoreCase("button2"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_7));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }      
  if(position == 1){ 
    night.equalsIgnoreCase("button3"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
            + "/" + R.raw.video_8));
       vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }        
  if(position == 1){ 
    night.equalsIgnoreCase("button4"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_9));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }          
  if(position == 1){ 
    night.equalsIgnoreCase("button5"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_10));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }}


 else if(position == 2){ 
    night.equalsIgnoreCase("button1"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
            + "/" + R.raw.video_11));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }   }
  if(position == 2){ 
     night.equalsIgnoreCase("button2"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_12));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }      
  if(position == 2){ 
    night.equalsIgnoreCase("button3"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_13));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }   }      
  if(position == 2){ 
     night.equalsIgnoreCase("button4"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_14));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }          
   if(position == 2){ 
   night.equalsIgnoreCase("button5"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_15));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }}

else if(position == 3){ 
   night.equalsIgnoreCase("button1"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_16));
     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }  
   if(position == 3){ 
     night.equalsIgnoreCase("button2"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
           + "/" + R.raw.video_17));

        vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }      
   if(position == 3){ 
   night.equalsIgnoreCase("button3"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_18));

       vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }        
   if(position == 3){ 
   night.equalsIgnoreCase("button4"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
             + "/" + R.raw.video_19)); 

     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }        
   if(position == 3){ 
   night.equalsIgnoreCase("button5"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
            + "/" + R.raw.video_20));  

     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }}       

 else if(position == 4){ 

  night.equalsIgnoreCase("button1"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_21));
   vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
   vid.requestFocus();
   vid.start(); } }  
  if(position == 4){ 

    night.equalsIgnoreCase("button2"); { 

  vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" 
        + R.raw.video_22));


          vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
       vid.requestFocus();
     vid.start(); } }      
 if(position == 4){  

       night.equalsIgnoreCase("button3"); { 
     vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
          + "/" + R.raw.video_23));
        vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }  }        
 if(position ==4){ 
    night.equalsIgnoreCase("button4"); { 

    vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
         + "/" + R.raw.video_24));

     vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); } }

 if(position == 4){  
   night.equalsIgnoreCase("button5"); { 
   vid.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() 
        + "/" + R.raw.video_25));  

      vid.setMediaController(new MediaController(My_videos.this));
     vid.requestFocus();
     vid.start(); }}
       }}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion