Javascript i przetwarzanie naukowe? [Zamknięte]

Matlab, R i Python są potężne, ale w przypadku niektórych prac związanych z eksploracją danych, które chciałbym wykonać, są one kosztowne lub powolne. Rozważam użycie obu Javascript dlaprędkość, dobre biblioteki wizualizacji i możliwość korzystania z przeglądarki jako interfejsu.

Pierwsze pytanie, z którym się spotkałem, to oczywiste pytanie dotyczące programowania nauki, jak wykonać I / O do plików danych? Druga to strona klienta lub serwer? Ostatnie pytanie, czy mogę stworzyć coś, co jest naprawdę przenośne, tj. Umieścić to wszystko na USB i uruchomić z tego?

Spędziłem kilka tygodni szukając odpowiedzi. Server2go wydaje się dotyczyć potrzeb klienta / serwera, które jamyśleć oznacza, że ​​mogę pobierać dane do iz programów po stronie klienta. Server2go umożliwia również uruchamianie z USB. Pliki danych, z którymi pracuję, są zazwyczaj XML i wydaje się, że istnieje kilka konwerterów javascript do JSON.

Jednak mimo wszystko rozglądam się, nie jestem pewien, czy moje podejście ma sens. Więc zanim jeszcze popełnię, wszelkie porady / przemyślenia / wskazówki dotyczące Javascript jako przenośnego narzędzia do przetwarzania danych naukowych?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion