Jak dać kontenerowi argument do usług

w moim konstruktorze usług

public function __construct(
    EntityManager $entityManager,
    SecurityContextInterface $securityContext)
{
   $this->securityContext = $securityContext;
  $this->entityManager = $entityManager;

Przekazuję entityManager i securityContext jako argument. także mój service.xml jest tutaj

  <service id="acme.memberbundle.calendar_listener" class="Acme\MemberBundle\EventListener\CalendarEventListener">
    <argument type="service" id="doctrine.orm.entity_manager" />
    <argument type="service" id="security.context" />

ale teraz chcę używać kontenera w usługach takich jak

$this->container->get('router')->generate('fos_user_profile_edit') 

jak mogę przekazać kontener do usług?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion