Statyczny NSArray łańcuchów - jak / gdzie zainicjować w kontrolerze widoku

W aplikacji Master-Detail chciałbym wyświetlić TableView z 5 sekcjami zatytułowanymi:

Twój ruchIch ruchWygrane gryZagubione gryOpcje

Dlatego tworzę pustą aplikację Master-Detail w Xcode 5.0.2, a następnie w MasterViewController.m (który jest UITableViewController) próbuję zaimplementować metodę:

- (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection:(NSInteger)section {
  return _titles[section];
}

Moje pytanie jaki jest jednak sposób inicjowania napisów NSArray?

Próbuję w MasterViewController.m:

#import "MasterViewController.h"
#import "DetailViewController.h"

static NSArray *_titles_1 = @[
  @"Your Move",
  @"Their Move",
  @"Won Games",
  @"Lost Games",
  @"Options"
];

@interface MasterViewController () {
  NSMutableArray *_games;

  NSArray *_titles_2 = @[
             @"Your Move",
             @"Their Move",
             @"Won Games",
             @"Lost Games",
             @"Options"
  ];
}
@end

@implementation MasterViewController

- (void)awakeFromNib
{
  if ([[UIDevice currentDevice] userInterfaceIdiom] == UIUserInterfaceIdiomPad) {
    self.clearsSelectionOnViewWillAppear = NO;
    self.preferredContentSize = CGSizeMake(320.0, 600.0);
  }
  [super awakeFromNib];
}

- (void)viewDidLoad
{
   ....
}

ale obie powyższe próby dają mi błędy składniowe:

AKTUALIZACJA:

Ku mojemu zdziwieniu istnieje wiele sugestii dotyczących tego prostego pytania, ale jako nowicjusz iOS / Objective-C nie jestem pewien, które rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie.

dispatch_once - czy nie jest to operacja wykonawcza, aby wykonać coś raz w aplikacji wielowątkowej? Czy to nie przesada? Spodziewałem się rozwiązania kompilacyjnego do inicjowania tablicy const ...

viewDidLoad - kiedy moja aplikacja zmienia się między tłem a pierwszym planem, czy nie jest konieczne niepotrzebne inicjowanie mojej stałej tablicy raz za razem?

Czy nie powinienem lepiej ustawićNSArray wawakeFromNib (odkąd używam scen stroyboardowych dla wszystkich moich ViewControllerów)? A może winitSomething (jest właściwą metodąinitWithStyle?)

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion