Słabe odniesienia wewnątrz bloku

UżywamNSOperationQueue i w kolejceNSOperationBlocks. Teraz bloki mają silne odniesienie do dowolnych instancji w bloku, a obiekt wywołujący ma również silny blok w bloku, więc zaleca się wykonanie czegoś takiego:

__weak Cell *weakSelf = self;
NSBlockOperation *op = [NSBlockOperation blockOperationWithBlock:^{
    UIImage *image = /* render some image */
    /* what if by the time I get here self no longer exists? */
    [[NSOperationQueue mainQueue] addOperationWithBlock:^{
      [weakSelf setImageViewImage:image];
    }];
  }];
  [self.renderQueue addOperation:op];

Moje pytanie brzmi, powiedzmy, że do czasu zakończenia renderowania obrazu i powrotu liniiCell obiekt już nie istnieje (został zwolniony, prawdopodobnie z powodu ponownego użycia komórek, co jest trudne do sformalizowania). Kiedy idę do dostępu[weakSelf setImageViewImage:], czy to spowodujeEXC_BAD_ACCESS błąd?

Obecnie próbuję prześledzić przyczynę mojego problemu i myślę, że może to mieć coś wspólnego z tym.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion