Ustaw NDK_MODULE_PATH dla cocos2dx Android

Jestem bardzo nowy w cocos2dx dla Androida. Teraz mogę zainstalować cygwin i wszystkie zmienne środowiskowe. Teraz, gdy kompiluję i bulid mój projekt (przykładowy projekt), daje to wiadomość i błądNie znaleziono NDK_MODULE_PATH . Oto mój LOGCAT:

14:26:15 **** Incremental Build of configuration Default for project HelloCpp ****
bash C:/Workspace/HelloCpp/build_native.sh NDK_DEBUG=1 V=1 
NDK_ROOT = C:\android-ndk-r9b
COCOS2DX_ROOT = /cygdrive/c/Workspace/HelloCpp/../../../..
APP_ROOT = /cygdrive/c/Workspace/HelloCpp/..
APP_ANDROID_ROOT = /cygdrive/c/Workspace/HelloCpp
Using prebuilt externals
+ 'C:\android-ndk-r9b/ndk-build' -C /cygdrive/c/Workspace/HelloCpp NDK_DEBUG=1 V=1 NDK_MODULE_PATH=/cygdrive/c/Workspace/HelloCpp/../../../..:/cygdrive/c/Workspace/HelloCpp/../../../../cocos2dx/platform/third_party/android/prebuilt
make: Entering directory '/cygdrive/c/Workspace/HelloCpp'
Android NDK: WARNING: Ignoring unknown import directory: /cygdrive/c/Workspace/HelloCpp/../../../../cocos2dx/platform/third_party/android/prebuilt  
jni/Android.mk:19: *** Android NDK: Aborting.  . Stop.
Android NDK: jni/Android.mk: Cannot find module with tag 'hellocpp_shared' in import path  
Android NDK: Are you sure your NDK_MODULE_PATH variable is properly defined ?  
Android NDK: The following directories were searched:  
Android NDK:     
make: Leaving directory '/cygdrive/c/Workspace/HelloCpp'

I podaj błąd w plikuJNI / android.mk

w tej linii:

$(call import-module,C:\cocos2d-x-2.2;C:\cocos2d-x-2.2\cocos2dx\platform\third_party\android\prebuilt)

wszelka pomoc zostanie doceniona

AKTUALIZOWANY Po usunięciu i ponownym zaimportowaniu projektu bezskopiować do obszaru roboczego jego podanie tego błędu jako projektu android po projekcie kompilacji:

[2013-11-18 15:30:01 - HelloCpp]   (skipping file '.gitignore' due to ANDROID_AAPT_IGNORE pattern '.*')
[2013-11-18 15:30:01 - HelloCpp]    Unable to add 'C:\cocos2dx2\samples\Cpp\HelloCpp\proj.android\assets\fonts\Marker Felt.ttf': Zip add failed
[2013-11-18 15:30:01 - HelloCpp] ERROR: unable to process assets while packaging 'C:\cocos2dx2\samples\Cpp\HelloCpp\proj.android\bin\resources.ap_'
[2013-11-18 15:30:01 - HelloCpp] ERROR: packaging of 'C:\cocos2dx2\samples\Cpp\HelloCpp\proj.android\bin\resources.ap_' failed

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion