Jak płynnie przesuwać GMSMarker wzdłuż współrzędnych w Celu

Używam sdk google map. Chcę zaktualizować współrzędne gps szpilki po każdych 5 sekundach. Obecnie aktualizuję tylko atrybut pozycji GMSMarker. Ale daje efekt skoku. Chcę płynnie przesunąć znacznik na mapie.
Oto mój kod do aktualizacji pozycji znacznika

-(void)updateLocationoordinates(CLLocationCoordinate2D) coordinates
{ 
 if (marker == nil) {
   marker = [GMSMarker markerWithPosition:coordinates];
   marker.icon = [UIImage imageNamed:CAR_FOUND_IMAGE];
   marker.map = mapView_;
 } else
 marker.position = coordinates; 
}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion