Jak ukryć lub wyświetlić warstwę Google Maps?

Przygotowałem uproszczony przypadek testowy i zrzut ekranu.

Myślę, że brakuje mi trochę, tylko kilka linii kodu.

Mam 2 nakładki (pogoda i chmury) na mojej Mapie Google JavaScript i chciałbym je ukryć lub pokazać, gdy kliknięto odpowiednie pole wyboru:

Oto przypadek testowy, wystarczy wkleić go do pliku .html i zostanie uruchomiony:

<code><!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style type="text/css">
  h1,p { 
    text-align: center; 
  }

  #map { 
    width: 700px; 
    height: 400px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    background-color: #CCCCFF; 
  }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=de&libraries=weather"></script>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(function() {
  findCity('Berlin');

  $('#weather_box,#clouds_box').click(function(){
    alert('How to hide/show layers? Checked: ' + $(this).is(':checked'));
  });
});

function createMap(center) {
  var opts = {
    zoom: 6,
    center: center,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  };
  return new google.maps.Map(document.getElementById('map'), opts);
}

function findCity(city) {
  var gc = new google.maps.Geocoder();
  gc.geocode({address: city}, function(results, status) {
    if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
      var pos = results[0].geometry.location;
      var map = createMap(pos);
      var marker = new google.maps.Marker({
        map: map, 
        title: city,
        position: pos,
        animation: google.maps.Animation.DROP
      });
      var weatherLayer = new google.maps.weather.WeatherLayer({
        temperatureUnits: google.maps.weather.TemperatureUnit.CELSIUS
      });
      weatherLayer.setMap(map);
      //var cloudLayer = new google.maps.weather.CloudLayer();
      //cloudLayer.setMap(map);
    }
  });
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Berlin</h1>
<p>Show:
<label><input type="checkbox" id="weather_box" checked>weather</label>
<label><input type="checkbox" id="clouds_box">clouds</label>
</p>
<div id="map"></div>
</body>
</html>
</code>

AKTUALIZACJA: Dzięki, tutaj działa wersja robocza dla wszystkich

<code><!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style type="text/css">
  h1,p { 
    text-align: center; 
  }

  #map { 
    width: 700px; 
    height: 400px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    background-color: #CCCCFF; 
  }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=de&libraries=weather"></script>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

var map;
var WeatherLayer;
var CloudsLayer;

$(function() {
  findCity('Berlin');

});

function createMap(center) {
  var opts = {
    zoom: 6,
    center: center,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  };
  return new google.maps.Map(document.getElementById('map'), opts);
}

function findCity(city) {
  var gc = new google.maps.Geocoder();
  gc.geocode({address: city}, function(results, status) {
    if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
      var pos = results[0].geometry.location;
      map = createMap(pos);
      var marker = new google.maps.Marker({
        map: map, 
        title: city,
        position: pos,
        animation: google.maps.Animation.DROP
      });
      weatherLayer = new google.maps.weather.WeatherLayer({
        temperatureUnits: google.maps.weather.TemperatureUnit.CELSIUS
      });
      weatherLayer.setMap(map);
      cloudsLayer = new google.maps.weather.CloudLayer();
      //cloudsLayer.setMap(map);

      $('#weather_box').click(function(){
        weatherLayer.setMap($(this).is(':checked') ? map : null);
      });

      $('#clouds_box').click(function(){
        cloudsLayer.setMap($(this).is(':checked') ? map : null);
      });

      $('#weather_box,#clouds_box').removeAttr('disabled');
    }
  });
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Berlin</h1>
<p>Show:
<label><input type="checkbox" id="weather_box" disabled="true" checked>weather</label>
<label><input type="checkbox" id="clouds_box" disabled="true">clouds</label>
</p>
<div id="map"></div>
</body>
</html>
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion