jak przesyłać dane z BlazeDS bez otrzymywania wiadomości od klienta Flex?

Używam BlazeDS do funkcji przesyłania danych w moim projekcie aplikacji Flex. Z oficjalnego samouczkaRozpoczęcie pracy z BlazeDS, pokazuje przykład przesyłania wiadomości z producentem / konsumentem z API.

ale jak mogę zaimplementować serwer, który nie musi być wywoływany z klienta Flex, ale zamiast tego po stronie serwera. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, jak to zrobić, ponieważ jestem programistą Flex, a nie programistą Java, więc myślę, że możesz mi pomóc.

W Google znajduje się samouczek dotyczący rozszerzeniaServiceAdapter klasa po stronie Java, która się rozszerzaInvoke metoda. Czy muszę rozszerzyć inną klasę zamiast tego, aby robić to, co chcę?

Jak skonfigurowaćmessage-config.xml uzyskać wynik jak opisuję powyżej?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion