Przechwytywanie klawisz Tab naciśnij, aby zarządzać przełączaniem ostrości ręcznie

Chcę przechwycićPatka naciśnij klawisz w moim głównym oknie, aby zapobiec przełączaniu fokusa przez Qt. Oto, co próbowałem do tej pory:

bool CMainWindow::event(QEvent * e)
{
  if (e && e->type() == QEvent::KeyPress)
  {
    QKeyEvent * keyEvent = dynamic_cast<QKeyEvent*>(e);
    if (keyEvent && keyEvent->key() == Qt::Key_Tab)
      return true;
  }
  return QMainWindow::event(e);
}

To nie działa,event nie jest wywoływany po naciśnięciuPatka. Jak osiągnąć to, czego chcę?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion