Jak mogę uzyskać nazwę tabeli w funkcji wyzwalacza PostgreSQL?

Mam funkcję wyzwalacza:

CREATE OR REPLACE FUNCTION "trigger_deleteUsers"()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
    INSERT INTO "DeletedEntities" ("uuidKey", "dateCreated", "dateModified", "dateSynced", "username", "entityName")
         VALUES (OLD."uuidKey", OLD."dateCreated", OLD."dateModified", "dateSynced", OLD."username", 'Users');
    RETURN NULL;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER "deleteUsers" AFTER DELETE ON "Users" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "trigger_deleteUsers"();

Działa to w tabeli „Użytkownicy”. Za każdym razem, gdy usuwam wiersz z tabeli „Użytkownicy”, baza danych wstawia wiersz („uuidKey”, „dateCreated”, „dateModified”, „dateSynced”, „username”, „entityName”) do tabeli „DeletedEntities”, która Będę używał do synchronizacji celów później.

Powyższe działa. Oto mój problem, mam około dwóch tuzinów stołów. Wiem, że muszę utworzyć TRIGGER na każdej tabeli, ale nie chcę tworzyć niestandardowej funkcji wyzwalania dla każdej tabeli. Jedyna rzecz, która zmieniłaby się od pierwszej powyższej funkcji, to ostatnia wartość w instrukcji INSERT w funkcji; zamiast „Użytkownicy” będzie to „Księgi” lub „Dziennik” lub cokolwiek innego.

W ramach funkcji wyzwalacza PostgreSQL, w jaki sposób uzyskać nazwę tabeli, do której należy również OLD wiersz?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion