Java, znajdź przecięcie dwóch tablic

Przeczytałem już o tym kilka innych wątków przepełnienia stosu:

znaleźć skrzyżowanie dwóch multisets w java

Jak uzyskać przecięcie dwóch tablic jako nowej tablicy?

public static int[] intersection (int [] x, int numELementsInX, int [] y, int numElementsInY) {

Próbuję zbadać dwie tablice, a także ich liczbę elementów (numElementsInX i numElementsInY) i zwrócić nową tablicę, która zawiera wspólne wartości tablicy xiy. Ich skrzyżowanie.

Example,if x is{1,3,5,7,9}and y is{9,3,9,4} then
intersection(x, 5, y, 4} should return {3, 9} or {9, 3}

Przeczytałem, że muszę użyć algorytmu LCS. Czy ktoś może mi dać przykład, jak to zrobić? Zarówno tablica, jak i wartości w tablicy są inicjowane i generowane w innej metodzie, a następnie przekazywane do przecięci

Każda pomoc / wyjaśnienie jest mile widziane.

EDIT CODE

for (int i=0; i<numElementsInX; i++){
  for (int j=0; j<numElementsInY; j++){
    if (x[j]==x[i]) { //how to push to new array?; 
    }
    else{
    }
  }
}

questionAnswers(10)

yourAnswerToTheQuestion