Adword Script w Google App Scripts

Nie mogę znaleźć wsparcia Adword API w skrypcie Google App, mogę napisać skrypt adword z konta adword, ale obecnie obsługuję wiele kont (prawie 25), co muszę zrobić, aby wejść do indywidualnego konta i skopiować mój skrypt w tym Skrypt konta i adword ma ograniczenie maksymalnie 15 skryptów może być uruchamiany przez jednego użytkownika na raz, chcę utworzyć bazę danych wszystkich kont w jednym miejscu, które jest możliwe za pomocą adword api w Javie i innych językach programowania, ale jestem dość znany za pomocą skryptu Google App chcę używać Adword API w skrypcie aplikacji, jak mogę użyć klasy UrlFetch () skryptu aplikacji Google do korzystania z adword api, dzięki czemu po prostu zastępując ID klienta konta adword mogę uzyskać wszystkie dane w jednym miejscu ( mam dostęp do wszystkich kont, więc nie ma potrzeby zmiany nazwy użytkownika i hasła). Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i informacje!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion