Spring schemaLocation kończy się niepowodzeniem, gdy nie ma połączenia z Internetem

Używam Spring i inapplication-context.xml Mam następujące definicje:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  xmlns:security="http://www.springframework.org/schema/security"
  xsi:schemaLocation="
  http://www.springframework.org/schema/beans 
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/util 
  http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context
  http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.1.xsd
  http://www.springframework.org/schema/tx
  http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
  http://www.springframework.org/schema/aop
  http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/security
  http://www.springframework.org/schema/security/spring-security-2.0.xsd"
  >

.....

Gdy moje połączenie internetowe zostanie utracone, nie mogę uruchomić mojej aplikacji za pośrednictwem tomcat lub jetty.

To daje:

[main] WARN org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader - Ignored XML validation warning
org.xml.sax.SAXParseException: schema_reference.4: Failed to read schema document '/spring-beans-2.0.xsd', because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not <xsd:schema>.
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAXParseException(ErrorHandlerWrapper.java:195)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.warning(ErrorHandlerWrapper.java:96)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:380)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:318)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.traversers.XSDHandler.reportSchemaErr(XSDHandler.java:2541)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.traversers.XSDHandler.reportSchemaWarning(XSDHandler.java:2532)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.traversers.XSDHandler.getSchemaDocument(XSDHandler.java:1836)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.traversers.XSDHandler.parseSchema(XSDHandler.java:531)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaLoader.loadSchema(XMLSchemaLoader.java:552)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.findSchemaGrammar(XMLSchemaValidator.java:2408)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.handleStartElement(XMLSchemaValidator.java:1753)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.startElement(XMLSchemaValidator.java:685)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.scanStartElement(XMLNSDocumentScannerImpl.java:400)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl$NSContentDriver.scanRootElementHook(XMLNSDocumentScannerImpl.java:626)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:3095)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$PrologDriver.next(XMLDocumentScannerImpl.java:921)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:648)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.next(XMLNSDocumentScannerImpl.java:140)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:510)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:807)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:737)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:107)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(DOMParser.java:225)
  at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(DocumentBuilderImpl.java:283)
  at org.springframework.beans.factory.xml.DefaultDocumentLoader.loadDocument(DefaultDocumentLoader.java:75)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:396)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:342)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:310)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:143)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:178)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(AbstractBeanDefinitionReader.java:149)
  at org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:124)
  at org.springframework.web.context.support.XmlWebApplicationContext.loadBeanDefinitions(XmlWebApplicationContext.java:92)
  at org.springframework.context.support.AbstractRefreshableApplicationContext.refreshBeanFactory(AbstractRefreshableApplicationContext.java:123)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.obtainFreshBeanFactory(AbstractApplicationContext.java:423)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:353)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.createWebApplicationContext(ContextLoader.java:255)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:199)
  at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:45)
  at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:548)
  at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136)
  at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1250)
  at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:517)
  at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:467)
  at org.mortbay.jetty.plugin.Jetty6PluginWebAppContext.doStart(Jetty6PluginWebAppContext.java:115)
  at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
  at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart(HandlerCollection.java:152)
  at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.doStart(ContextHandlerCollection.java:156)
  at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
  at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.doStart(HandlerCollection.java:152)
  at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
  at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130)
  at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:224)
  at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
  at org.mortbay.jetty.plugin.Jetty6PluginServer.start(Jetty6PluginServer.java:132)
  at org.mortbay.jetty.plugin.AbstractJettyMojo.startJetty(AbstractJettyMojo.java:441)
  at org.mortbay.jetty.plugin.AbstractJettyMojo.execute(AbstractJettyMojo.java:383)
  at org.mortbay.jetty.plugin.AbstractJettyRunMojo.execute(AbstractJettyRunMojo.java:210)
  at org.mortbay.jetty.plugin.Jetty6RunMojo.execute(Jetty6RunMojo.java:184)
  at org.apache.maven.plugin.DefaultPluginManager.executeMojo(DefaultPluginManager.java:483)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoals(DefaultLifecycleExecutor.java:678)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeStandaloneGoal(DefaultLifecycleExecutor.java:553)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoal(DefaultLifecycleExecutor.java:523)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeGoalAndHandleFailures(DefaultLifecycleExecutor.java:371)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.executeTaskSegments(DefaultLifecycleExecutor.java:332)
  at org.apache.maven.lifecycle.DefaultLifecycleExecutor.execute(DefaultLifecycleExecutor.java:181)
  at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:356)
  at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:137)
  at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:356)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
  at org.codehaus.classworlds.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:315)
  at org.codehaus.classworlds.Launcher.launch(Launcher.java:255)
  at org.codehaus.classworlds.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:430)
  at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:375)
2009-11-13 15:31:25,675 [main] ERROR org.springframework.web.context.ContextLoader - Context initialization failed
org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionStoreException: Line 23 in XML document from class path resource [application-context.xml] is invalid; nested exception is org.xml.sax.SAXParseException: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'beans'.
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.doLoadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:404)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:342)
  at org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinit........

Jakieś sugestie, jak to naprawić?

questionAnswers(18)

yourAnswerToTheQuestion