Używanie PHP DOM do tworzenia plików XML z danych MySQL

Stworzyłem tabelę MySQL i chciałbym zapisać zawartość tabeli w pliku XML do wykorzystania przez inne aplikacje. Mogę uzyskać dostęp do danych w porządku i powtórzyć dane w oknie przeglądarki, ale przy zapisywaniu przy użyciu DomDocument :: save ('thexmlfile.xml'), nie widzę żadnych nowych plików utworzonych w lokalizacji katalogu uruchomionego pliku PHP.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion