Wyszukiwanie wartości listy w innej liście za pomocą Pythona

Próbuję znaleźć podlistę listy. Oznacza to, że jeśli list1 powiedz [1,5] jest na liście2, powiedz [1,4,3,5,6], to powinien zwrócić True. Do tej pory mam to:

for nums in l1:
  if nums in l2:
    return True
  else:
    return False

Byłoby to prawdą, ale próbuję zwrócić True tylko wtedy, gdy lista1 znajduje się na liście2 w odpowiedniej kolejności. Więc jeśli lista2 to [5,2,3,4,1], powinna zwrócić False. Zastanawiałem się nad porównaniem wartości indeksu listy1 za pomocą <, ale nie jestem pewien.

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion