pobieranie danych z wielu tabel przy wyborze wiersza, a następnie kliknięcie przycisku

Próbuję uruchomić poniższy kod, ale za każdym razem, gdy go uruchamiam, nie działa. Czy któryś z was może zaznaczyć, co robię źle?

Kod powinien zrobić:

Muszę umieścić w bazie danych o nazwie r, a inną o nazwie sa, tabela r zawiera kolumnę podaną jako klucz obcy. w moim interfejsie java mam Jtable w jpanelu i przycisk aktualizacji w innym jpanelu. gdy użytkownik wybierze wiersz w tabeli jtable, a następnie kliknie aktualizację. narzędzie wyświetli dane z r w polach tekstowych, a także dane z sa, jeśli wybrany wiersz w jtable r ma sa id jako klucz obcy.

kod

        if(updateClicked == true){
        btnSubmit.setVisible(false);    
        btnUpdate.setVisible(true);
        btnNew.setEnabled(false);
        Statement st;
        PreparedStatement ps;

        ResultSet rs;  
        try {
          String rid = table.getValue(0);
          JOptionPane.showMessageDialog(null, rid);
          String rq ="SELECT * FROM `r` WHERE 'r_id`=' "+rid+"'";
          ps = Login.con.prepareStatement(rq);
          rs = ps.executeQuery();
          String saID = rs.getString(2);

          String q = "SELECT sa.Argument FROM sa, r WHERE r.sid ="+sID ; 
          st = Login.con.createStatement();
          rs = st.executeQuery(q);

          String argu = rs.getString(1);
          System.out.println(argu);

          if (argu.isEmpty()==false){
            btnAddSA.doClick();
            txtaArg.setText(argu);

          }

        } catch (SQLException e) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
        }

        }

wyjście konsoli

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Nieznana kolumna „R0004” w „gdzie klauzula”

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion