Jak zarządzać wspólnym skryptem kompilacyjnym dla wielu zadań tworzenia projektów w jenkins?

Mam zestaw projektów java pochodzących z różnych repozytoriów git, które chcę zbudować z Jenkins.

Wszystkie z nich korzystają z tego samego skryptu kompilacji mrówek, który wykorzystuje części konfiguracji specyficzne dla projektu (np. Ścieżkę kompilacji klasy) za pośrednictwem mechanizmu importu mrówek.

W tej chwili udostępniam to ręcznie, ale jest to bardzo podatne na błędy w przypadku zmian w części wspólnej.

Więc moje pytanie brzmi: Jakie jest dobre podejście do zarządzania wspólnym skryptem kompilacji w wielu zadaniach kompilacji na serwerze jenkins?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion