Jakie są limity długości zapytań dla interfejsu API WebSearch Bing?

Biorąc pod uwagę, że dokumenty Bing API składają się przede wszystkim z obustronnego dokumentu Worda z błędami, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie online. Próba i błąd przyniosły niespójne wyniki i biorąc pod uwagę, że zapytania kosztują pieniądze, wolałbym nie zgadywać i nie sprawdzać więcej.

Jakie są limity długości na nowym interfejsie API Bing WebSearch „Azure marketplace”? Wiem, że istnieje jakiś rodzaj limitu, ponieważ długie zapytania mają tendencję do powrotu, „Żądanie nie zostało zaakceptowane przez usługodawcę danych. Zespół bada problem. Przepraszamy za niedogodności”. Jednak długość zapytania, przy której to występuje, zarówno pod względem znaków, jak i słów, ma tendencję do zmiany w zależności od wprowadzonego zapytania. Używam dość złożonych zapytań u operatorów zaawansowanych, takich jak site: i instreamset:, więc bardzo trudno jest zawęzić ograniczenia. tj .: pomyślnie przeszedłem zapytania o ponad 1800 znakach i kazałem im zawieść z mniej niż 1200 znakami.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion