Jak nagrywać za pomocą AVAudioRecorder bez kontenera .caf?

Używam instancji AVAudioRecorder do nagrywania z ustawieniem dlaAVFormatIDKey UstawićkAudioFormatMPEG4AAC. Nagrywa dźwięk w formacie AAC, ale a.caf kontener audio pakuje plik audio. (Widzę nagłówek caff w pliku rejestratora). Jak nagrywać, aby nie było kontenera caff, ale w czystym formacie m4a, aby móc korzystać z plików na różnych platformach.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion