Dlaczego niektóre polecenia w vimie wymagają dwukropka, a inne nie?

Niektóre komendy w vimie są podane najpierw przez wpisanie dwukropka (np. : wq do zapisania pliku i zakończenia. Podczas gdy niektóre polecenia nie wymagają dwukropka, na przykład polecenie Zastąp (R). Chcę wiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma podejściami? Czy istnieje jakaś konkretna zasada, która z nich wymaga dwukropka, a która nie?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion