doctrine2 - jak korzystać z funkcji DATE_ADD

Próbuję użyćDATE_ADD funkcja z doktryny2, ale mam problem z poprawnością.

Używam tego w DQL:

->andWhere('p.created_at <= DATE_ADD(CURRENT_DATE(),4, day)')

ale otrzymuję błąd składniowy:

[Błąd składni] wiersz 0, kolumna 215: Błąd: Oczekiwany „.” lub „(„ otrzymałem „dzień”

Próbowałem różnych implementacji, ale zawsze otrzymuję jakiś błąd składniowy.

Sprawdziłem rozszerzenia DoctrineExtensions, które zawierają tę funkcję, ale nie powinienem jej potrzebować, ponieważ funkcja jest już zawarta w doktrynie.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion