Broker wiadomości vs MOM (Message-Oriented Middleware)

Jestem trochę zdezorientowany co do różnicy między brokerem wiadomości, np. RabbitMQ i Middleware zorientowane na wiadomości. Nie mogę znaleźć wielu informacji poza tym, co jest w Wikipedii. Podczas przeszukiwania MOM znajduję informacje o AMQP, które określają protokół dla MOM .. co to oznacza? Czym jest wtedy MOM? Czytałem również, że RabbitMQ implementuje protokół AMPQ .. więc dlaczego to czyni RabbitMQ brokerem wiadomości? Czy broker wiadomości i MOM to to samo?

Mam nadzieję, że niektórzy mogą rozwikłać moje zamieszanie. dzięki

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion