Tablica przycisków znika po zdarzeniu kliknięcia

Dlaczego moje przyciski (tablica przycisków) znikają po kliknięciu dowolnego z nich? Oto struktura kodu. Z góry dziękuję.

public partial class Seatalloc2 : System.Web.UI.UserControl
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        PopulateControls();
      }

    }

    protected void PopulateControls()
    {

      Button[,] buttonArray = new Button[10, 14];
      for (int a = 0; a < 10; a++)
      for (int b = 0; b < 14; b++)
      { 
        buttonArray[a, b] = new Button();
        Panel2.Controls.Add(buttonArray[a, b]);
       } 

    }

    public void buttonHandler(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = sender as Button;
      btn.BackColor = Color.Red;      
    } 
  }

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion