Uwierzytelnianie w google: OAuth2 powraca „invalid_grant”

Zacząłem konfigurować kalendarz google na mojej nowej aplikacji. Prawie wykonałem dokładną kopię kodu uwierzytelniającego wyświetlanego u deweloperów google (https://developers.google.com/google-apps/calendar/instantiate ), ale otrzymuję następujący błąd:

Błąd pobierania tokenu dostępu OAuth2, komunikat: „invalid_grant”

Obecnie używam Fork-CMS (http://www.fork-cms.com ), młody lekki CMS. Prawidłowo skonfigurowałem plik config.php klienta google-api-php. (identyfikator klienta, tajny klient, przekierowanie-uri, klucz programistyczny, ...), a uri przekierowania jest poprawnie ustawiony na konsoli Google api. Mój kod wygląda następująco:

<code><?php

/**
* This is a widget with a calendar implementation.
*
* @package    frontend
* @subpackage  events
*
* @author    Michiel Vlaminck <[email protected]>
*/
class FrontendEventsWidgetCalendar extends FrontendBaseWidget
{

  private $events = array();
  private $authUrl = array();

  /**
  * Execute the extra
  *
  * @return  void
  */
  public function execute()
  {   
    // call parent
    parent::execute();

    // load template
    $this->loadTemplate();

    // get data
    $this->getData();

    // parse
    $this->parse();
  }


  /**
  * Get the data from Google Calendar
  * This method is only executed if the template isn't cached
  *
  * @return  void
  */
  private function getData()
  {
    require_once PATH_LIBRARY . '/external/google-api-php-client/src/apiClient.php';
    require_once PATH_LIBRARY . '/external/google-api-php-client/src/contrib/apiCalendarService.php';

    $client = new apiClient();

    $service = new apiCalendarService($client);

    if (isset($_SESSION['oauth_access_token'])) {
      $client->setAccessToken($_SESSION['oauth_access_token']);
    } else {
      $token = $client->authenticate();
      $_SESSION['oauth_access_token'] = $token;
    }

    if ($client->getAccessToken()) {

      $calId = FrontendEventsModel::getCalendarId((int) $this->data['id']);
      $calId = $calId[0]['calendar_id'];

      $events = $service->events->listEvents($calId);
      $this->events = $events['items'];

      $_SESSION['oauth_access_token'] = $client->getAccessToken();

    } else {
      $this->authUrl = $client->createAuthUrl();
    }
  }


  /**
  * Parse
  *
  * @return  void
  */
  private function parse()
  {
    $this->tpl->assign('events', $this->events);
    $this->tpl->assign('authUrl', $this->authUrl);
  }
}

?>
</code>

Kiedy po raz pierwszy otwieram tę stronę widżetu, otrzymuję polecenie do Google, aby uwierzytelnić aplikację. Kiedy się zgadzam, zostaje przekierowany do mojej aplikacji i to jest punkt, w którym otrzymuję:

<code>apiAuthException » Main

Message Error fetching OAuth2 access token, message: 'invalid_grant'
File  C:\wamp\www\Officevibes\library/external\google-api-php-client\src\auth\apiOAuth2.php
Line  105
Date  Thu, 05 Apr 2012 08:34:47 +0000
URL http://localhost/calendar?code=4/YPUpFklKvhEeTcMm4moRth3x49oe
Referring URL  (Unknown)
Request Method GET
User-agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.142 Safari/535.19
</code>

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion