Jak ponownie rzucić wyjątek w AspectJ wokół doradzać

Mam kilka metod, które zgłaszają wyjątek, i chcę użyć AspectJ wokół, aby obliczyć czas wykonania i jeśli zostanie zgłoszony jakiś wyjątek i zalogować się do dziennika błędów i kontynuować przepływ, ponownie rzucając wyjątek.

Próbowałem to osiągnąć, ale zaćmienie mówi „Nieobsługiwany typ wyjątku”.

Kodeks przeciwko komu należy użyć: -

<code>public interface Iface {
  public void reload() throws TException;

  public TUser getUserFromUserId(int userId, String serverId) throws ResumeNotFoundException, TException;

  public TUser getUserFromUsername(String username, String serverId) throws ResumeNotFoundException, TException;

  public TResume getPartialActiveProfileFromUserId(int userId, int sectionsBitField, String serverId) throws ResumeNotFoundException, UserNotFoundException;

  public TResume getPartialActiveProfileFromUsername(String username, int sectionsBitField, String serverId) throws ResumeNotFoundException, UserNotFoundException, TException;
}
</code>

Aspekt koduj: -

<code>public aspect AspectServerLog {

public static final Logger ERR_LOG = LoggerFactory.getLogger("error");

Object around() : call (* com.abc.Iface.* (..)) {
  Object ret;
  Throwable ex = null;

  StopWatch watch = new Slf4JStopWatch();

  try {
  ret = proceed();
  }catch (UserNotFoundException e) {
  ex = e ;
   throw e ;
  } catch (ResumeNotFoundException e) {
  ex = e ;
  throw e ;
  } catch (Throwable e) {
  ex = e ;
  throw new RuntimeException(e);
  }finally{

  watch.stop(thisJoinPoint.toShortString());

  if(ex!=null){
    StringBuilder mesg = new StringBuilder("Exception in ");
    mesg.append(thisJoinPoint.toShortString()).append('(');
    for(Object o : thisJoinPoint.getArgs()) {
    mesg.append(o).append(',');
    }
    mesg.append(')');

    ERR_LOG.error(mesg.toString(), ex);
    numEx++;
  }

  }
return ret;
}
}
</code>

Pomóż, dlaczego ten aspekt nie działa.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion