Doctrine zapytanie odrębny podmiot powiązany

Prawdopodobnie pomijam coś bardzo prostego i po prostu wpatruję się w to zbyt mocno, ale nie mogę uruchomić tego zapytania DQL. Otrzymuję wyjątek stwierdzający:

<code>Cannot select entity through identification variables without choosing at least one root entity alias.
</code>

Oto moje zapytanie. Użytkownik ma relację wiele do jednego z grupą. Zauważ, że jest to relacja jednokierunkowa! To może nie mieć dla ciebie sensu, ale ma sens w naszej logice domeny.

<code>SELECT DISTINCT g
FROM Entity\User u
LEFT JOIN u.group g
WHERE u.active = :active
</code>

Czy możesz mi powiedzieć, czego tu brakuje?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion