Dlaczego rzucanie wyjątku w konstruktorze powoduje uzyskanie pustego odwołania?

Dlaczego rzucanie wyjątku w konstruktorze powoduje uzyskanie pustego odwołania? Na przykład, jeśli uruchomimy kody poniżej, wartość nauczyciela jest null, a st.teacher nie (tworzony jest obiekt Nauczyciela). Czemu?

<code>using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 class Program
 {
  static void Main( string[] args )
  {
   Test();
  }

  private static void Test()
  {
   Teacher teacher = null;
   Student st = new Student();
   try
   {
    teacher = new Teacher( "", st );
   }
   catch ( Exception e )
   {
    Console.WriteLine( e.Message );
   }
   Console.WriteLine( ( teacher == null ) ); // output True
   Console.WriteLine( ( st.teacher == null ) ); // output False
  }
 }

 class Teacher
 {
  public string name;
  public Teacher( string name, Student student )
  {
   student.teacher = this;
   if ( name.Length < 5 )
    throw new ArgumentException( "Name must be at least 5 characters long." );
  }
 }

 class Student
 {
  public Teacher teacher;
 }

}
</code>

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion