Intencja zdarzenia kalendarza - startActivityForResult

Chcę utworzyć wydarzenie w kalendarzu z mojej aplikacji. Mogę rozpocząć nową aktywność związaną z wydarzeniem za pomocą:

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_EDIT).setData(uri);
intent.setType("vnd.android.cursor.item/event");
startActivityForResult(intent, REQUEST_ID);

czy jest możliwe żebyuzyskać identyfikator utworzonego wydarzenia? Kod wynikowy OnActivityResult ma zawsze wartość 0 - czy tworzę zdarzenie, czy nie. Dane są zawsze zerowe. Czy jest jakiś sposób, aby to zrobić?

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion