Wyniki wyszukiwania dla "zooming"

2 odpowiedź

Jak powiększyć całą aktywność na multi-touch?

10 odpowiedzi

Ustaw maksymalny poziom powiększenia na budowniczym LatLngBounds

Nie znalazłem odpowiedzi w wyszukiwaniu, jest kilka odpowiedzi na temat SO, ale one nie działały dla mnie.Mam 2 znaczniki na mapie i używam budowniczego LatL...

4 odpowiedź

Jak wyłączyć powiększanie dubletów w przeglądarce internetowej Android?

1 odpowiedź

zmień rozmiar całego widoku w scrollViewDidZoom

Poniżej znajduje się mój projekt ekranu..chcę

5 odpowiedzi

UIScrollView z touchesMoved nie wywołany

Mam UIScrollView, który zawiera UIImageView. UIScrollView umożliwia powiększanie i przesuwanie przez UIImageView.Problem polega na tym, że za każdym razem ch...

2 odpowiedź

Powiększanie / rozciąganie ramki graficznej na bieżącej pozycji myszy?