Wyniki wyszukiwania dla "apache-zookeeper"

2 odpowiedź

ZooKeeper nie powiódł się po 3 próbach

1 odpowiedź

Podłączanie zewnętrznej instancji Accumulo i Java

4 odpowiedź

Ponowne ładowanie konfiguracji SolrCloud (przechowywanej na Zookeeperze) - schema.xml

Skonfigurowałem replikację SolrCloud przy użyciu samodzielnego strażnika zooke. Ale teraz chcę dokonać pewnych zmian w moim Schema.xml i przeładować rdzeń. P...

2 odpowiedź

Niezawodność ZooKeeper - trzy w porównaniu z pięcioma węzłami

2 odpowiedź

Zookeeper nie uruchamia się, błąd nohup

2 odpowiedź

Samodzielny HBase w lokalnym systemie plików z błędem zookeepera?

Cześć chłopaki, staram się podążać zaszybki start HBase i uruchom HBase w lokalnym systemie plików (bez użycia HDFS). Jednak kiedy uruchomię powłokę używając...

5 odpowiedzi

ClassNotFoundException dla Zookeepera podczas budowania Storm

Jestem nowym użytkownikiem Java i Storm, więc proszę wybaczyć oczywiste błędy. Próbuję uruchomić burzę ze złączem flume, ale ulega awarii z następującym błędem:

3 odpowiedź

Dlaczego potrzebujemy ZooKeeper na stosie Hadoop?

1 odpowiedź

Niestandardowe źródło właściwości Spring nie rozwiązuje symboli zastępczych w @Value

1 odpowiedź

co to jest port strażnika i jego wykorzystanie?