Wyniki wyszukiwania dla "user-variables"

2 odpowiedź

Przyrost zmiennej użytkownika MySQL, gdy zmienia się wartość

Mam tabelę składającą się z grup, na przykład po pięć wierszy każdy. Każdy rząd w każdej grupie posiada